O nas - MKS Batory 18

      Młodzieżowy Klub Sportowy „Batory 18” powstał 23 października 2013 r. z inicjatywy pasjonatów koszykówki: nauczycieli wychowania fizycznego i rodziców oraz przede wszystkim dzięki wsparciu i  życzliwości Pana Dariusza Mierzyńskiego - Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 18 w Białymstoku.

Publiczne Gimnazjum nr 18  to szkoła o tradycjach  koszykarskich. Historia koszykówki w tej szkole sięga lat  90-tych ubiegłego stulecia. Przez ten okres drużyny chłopców i dziewcząt  odnosiło w tej dyscyplinie sportu szereg sukcesów na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Do największych osiągnięć szkolnych na pewno  można zaliczyć dwukrotne mistrzostwo w Gimnazjadzie  Wojewódzkiej chłopców w 2008 r. i w 20011 r. Nasi uczniowie uczestniczyli również w turniejach ogólnopolskich, gdzie także zajmowali wysokie lokaty : III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Pivot Cup”w koszykówce chłopców w  Warszawie -2005r., I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju w koszykówce chłopców w Kętrzynie-2006 r., I,II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Igrzyska Nadwiślańskie 2012” w koszykówce chłopców w Wyszkowie-2009 r.,2010 r.

Dwóch naszych wychowanków brało udział w Centralnym Campie Kadry Polski kadetów: Eryk Zielinko rocznik 1992 i Patryk Milewski rocznik 1998 – trener Zbigniew Zajko.

Misją MKS „Batory 18” jest zrównoważony rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Głównym celem Klubu jest działanie na rzecz edukacji, wychowania, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia swoich członków poprzez:

  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu  o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu,
  • angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności sportowej,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim,
  • organizowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
  • organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,