Współpraca z BASKET KIDS

MKS „Batory 18” podjął współpracę z ogólnopolską szkółką koszykarską BASKET KIDS, która prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 2 do 8 lat. Zajęcia odbywają się w PG 18 we wtorki w godz. 17.00 – 18.00 i soboty w godz 12.00 – 13.00. Spotkania w BASKET KIDS mają na celu: zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, nauczenie najmłodszych współdziałania w zespole oraz dostarczenie im niezbędnych wiadomości i umiejętności służących zdrowiu i sprawności fizycznej.

kids basked